Medverkande

Psykisk Hälsa Trelleborg 2017 - Medverkande aktörer


Nedan hittar du, i alfabetisk ordning, olika verksamheter och föreningar som kommer att ha representanter på plats någon gång under arrangemanget. OBS! Det tillkommer fler aktörer och det kommer även att finnas informationsmaterial på informationstorg från verksamheter som inte kan närvara under arrangemanget.


ABF Sydvästra Skåne

ABF-Arbetarnas Bildningsförbund finns i alla landets kommuner och erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang. ABF utgår från varje individs intressen och behov. Vi vill ge människor chansen att förverkliga sina drömmar, skapa och ta del av kultur, och bilda sig en uppfattning om olika samhällsfrågor. Vi vill ge mest till dem som har fått minst. ABF är partipolitiskt obundet, men värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens. Var och en har sin egen relation till ABF, och det är precis så det ska vara.

Hemsida: ABF Sydvästra Skånes hemsida


Beyond Bold and Beautiful

​Felicia Wallin använder sig utav självporträtt, ansiktsmålningar och poesi som terapi och i år ställer hon ut sina verk ”Tack för att du finns” sa hon till sin själ i samband med Psykisk Hälsa Trelleborg på Garvaregården. Utställningen finns att se från och med tisdag 3 oktober till och med lördag 28 oktober.

Plats: Garvaregården, Hamngatan 4, 231 42 Trelleborg (snett emot Trelleborg Central Station).

Öppet: måndag kl. 13.00-16.00, tisdag-fredag

kl. 9.00-16.00, lördag kl. 10.00-14.00.

Lördagar är konstnären Felicia på plats i Garvaregården och lördag 7 oktober är det vernissage av ”Tack för att du finns” sa hon till sin själ.

Hemsida: http://www.beyondboldandbeautiful.com/

Facebook: https://www.facebook.com/feliciawallinphoto/


Felicia Wallin är på plats i Kulturhuset måndag 2 oktober vid Vernissagen (15.00-16.00) och onsdag 11 oktober vid Kreativtet som återhämtning (15.00--16.00).


Caos Café

Från början var vi en mindre grupp anhöriga som ideellt startade föreningen 2011-2012 i Svedala. Anledningen var att vi upplevde att det ofta saknades en möjlighet att få förståelse, gemenskap och stöttning i situationen som anhörig till någon med psykisk ohälsa. Efter hand har vi blivit allt fler och fler i vår gemenskap. Vi försöker att träffas ungefär var tredje vecka om söndagarna klockan 11:00 - 13:00, med visst uppehåll på sommaren. Nytt från hösten 2016 är att vi träffas på Linden, Lindgatan 3 i Svedala. Kom gärna med i vår gemenskap eller på besök, ingen föranmälan behövs, du är välkommen!

Hemsida: http://caoscafe.webnode.se/


Caos Café är på plats söndag 8 oktober under föreningarnasdag (11.00-14.00) och måndag 9 oktober vid När någon i din närhet inte mår bra (15.00-16.00).


Forskningsprojekt "Pengar, vänner och psykiska problem"

Vid Blekinge kompetenscentrum genomfördes 2009-2010 en brukarundersökning riktad till personer med psykiska funktionshinder i länet. Människor med allvarliga psykiska funktionshinder eller funktionsstörningar har en sämre ekonomi jämfört med andra grupper i det svenska samhället, inklusive andra grupper med funktionsnedsättningar. Svåra ekonomiska levnadsvillkor, utöver den psykiatriska problematiken, har visat sig kunna leda till ensamhet och social isolering. Förbättrad ekonomi kan spela en viktig roll för återhämtningsprocessen för denna grupp.

Rapporten från studien finns här.

Hemsida: http://ltblekinge.se/Forskning-och-utveckling/Blekinge-kompetenscentrum/Forskning-och-Utveckling-FoU/projekt2/Avslutade-projekt/Pengar-vanner-och-psykiska-problem/


Representanter från projektet är på plats onsdag 4 oktober vid Hur det inte går ihop: Psykisk ohälsa, ekonomi och ångest (15.00-16.00) och vid Pengar är inte lycka men... (17.30-18.30).


Frisk & Fri

Frisk & Fri Malmö är en lokalavdelning i Frisk & Fri - riksföreningen mot ätstörningar. Föreningens syfte och verksamhet bygger på att sprida information och genomföra aktiviteter för att

- stödja personer med ätstörningar och deras närstående

- arbeta förebyggande för att motverka ätstörningar och psykisk ohälsa

- påverka för bättre vård till personer som är drabbade av ätstörningar

Frisk & Fri Malmö verkar inom Skåne läns landsting. Vår vision är "Ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva".

Hemsida: http://www.friskfri.se/


Frisk & Fri Malmö är på plats söndag 8 oktober under föreningarnasdag (11.00-14.00).


Gemenskap ger Kamratstöd

Gemenskap ger Kamratstöd är ett treårigt arvsfondsprojekt mellan RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) och SEF (Sveriges Ensamkommandes Förening) med syfte att sprida information om psykisk hälsa och underlätta integration genom kamratstödsmodellen.

Facebook: https://www.facebook.com/GemenskapGerKamratstod/


Gemenskap ger kamratstöd är på plats måndag 2 oktober vid RSMH 50 år & Gemenskap ger kamratstöd (17.30-18.30).


GTB Studio

GTB Studio är ett musikprojekt för dig som har ett musikintresse men inte vet hur du ska komma igång. Projektet kommer erbjuda två olika studior som drivs av två olika cirkelledare. I ena studion får du möjlighet att lära dig att producera musik och i den andra får du lära dig att spela in.

Allt är självklart kostnadsfritt!

Facebook: https://www.facebook.com/getillbaka/

Mejladress: obs94@hotmail.com

Mobilnummer: 076-946 2165


GTB Studio är på plats fredag 13 oktober vid GTB Studio (17.30-18.30).


Hanutten

En artist som trots sin ringa ålder har en självklar scenpersonlighet och är begåvad med en av Sveriges klaraste och starkaste röster. Hanuttens texter uppmanar till att vi ska våga prata och leva ut våra känslor och igenkänningsfaktorn är stark. Hanutten menar att med större förståelse och fler sätt att hantera våra egna känslor på, så kan vi också lyssna och bemöta andra människor med större respekt och empati. På scen bjuder Hanutten in till en djupt personlig, färgsprakande och dynamisk musikupplevelse. Hon berättar öppenhjärtligt om hur det är att leva på en skör tråd och samtidigt försöka få ihop sin vardag.

Hemsida: https://www.hanutten.se/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Hanutten/ 


Hanutten är på plats onsdag 11 oktober med Du är så jävla känslig (17.30-19.00).


Helande Tassar

Jag heter Anna Hanson och driver företaget Helande tassar där jag har tre utbildade sociala tjänstehundar, jag och hundarna arbetar med att stödja, motivera och glädja ung som gammal, med eller utan diagnos.


Mina hundar har stöttat och motiverat autismspektradiagnostiserade unga under en period och vi kunde påvisa väldigt fina resultat; som att samarbetsförmågan ökade; empatin för både hund och människa ökade; ungdomarna kom till skolan de dagar hunden var där; dessutom kunde flera av individerna minska sin medicinering.

Nyfiken på att höra mer och träffa mig, Vilda och Smulan? Då ses vi under PHTBG!


Hemsida: http://helandetassar.123minsida.se/


Helande tassar, Anna och tjänstehunderna Vilda, Smulan och Eddie är på plats fredag 6 oktober vid Helande tassar (2 pass: 17.00-17.45 och 18.00-19.00) och fredag 13 oktober vid Helande tassar (3 pass: 13.00-13.45, 14.00-14.45 och 15.00-16.00).


Mentala Nätverket Skåne

Föreningen har bland annat som ändamål:

- att samla personer med mental samt psykisk ohälsa samt övriga som vill verka för deras sak i en intresseorganisation för personer med psykisk funktionsnedsättning

- att verka för personer med psykisk ohälsas intressen samt skapa förutsättningar för likabehandling i samhället

- att samlas för en omfattande social verksamhet för att bryta isolering och utanförskap och stimulera till egna aktiviteter och även andra insatser som leder till att förebygga psykisk ohälsa

- att verka för ökat kamratstöd.

Hemsida: http://www.mentalanetverket.se/


Mentala Nätverket Skåne är på plats söndag 8 och söndag 15 oktober under föreningarnasdag (11.00-14.00).


Mobila teamet

Teamet är ett komplement till andra enheter inom vuxenpsykiatrin och vi samarbetar med personal i kommunal regi. Vårt huvuduppdrag är att följa upp patienter som varit inneliggande inom heldygnsvården. De flesta av våra möten sker i patientens hem men det finns möjlighet att mötas i våra lokaler också. Det viktiga är att mötet sker.

Öppettider: mån-fre kl. 8.00-19.30 och lör-sön kl. 9.00-16.30. Kontakta mobila teamet på 0768 93 04 19.


Mobila teamet är på plats tisdag 3 oktober 14.30-16.00 och fredag 13 oktober 12.30-14.30.


Projekt Värdefullt

Att ta tillvara erfarenheter av personer som har gått från ett liv präglat av psykisk sjukdom till ett liv där sjukdomen inte längre dominerar tillvaron och att sprida denna kunskap till myndigheter, sjukvård och socialtjänst har varit centralt i projekt Värdefullt. Projektet startade 2013 och slutfördes 31 december 2015 och har gett många positiva och från början oväntade effekter för deltagare, professionen och omgivningen. Projektet har  gett ut två publikationer Destination Hopp och Värdefullt magasin både skriven av deltagare i projektet.

Mer information och publikationerna hittar du på Samordningsförbundet Trelleborgs sida:

http://www.samordningtrelleborg.se/vardefullt/


Deltagare från Projekt Värdefullt är på plats torsdag 5 oktober vid Att ta sig vidare. Vad hjälper mig (15.00-16.00).


RSMH Trelleborg

Arrangören bakom Psykisk Hälsa Trelleborg. Nyfiken på

RSMH Trelleborg, du befinner dig på vår hemsida så ser dig gärna omkring eller kom till Psykisk Hälsa Trelleborg för att träffa oss.


RSMH Trelleborg är på plats alla tider under hela arrangemanget. 


Social Psykiatri Trelleborg

Den kommunala socialpsykiatrin arbetar för att du som har psykisk ohälsa och långvarig funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Vi kan också erbjuda stöd till anhöriga. Socialpsykiatrin riktar sig till dig som på grund av allvarlig psykisk ohälsa och en långvarig funktionsnedsättning har svårigheter att klara vardagen.

Psykisk hälsa social omsorg finns på kommunens hemsida.


Social psykiatri Trelleborg är på plats måndag mellan 14.00-16.30 måndag 2 oktober till och med torsdag 6 oktober, samt måndag 9 oktober, onsdag 11 oktober och torsdag 12 oktober.


Teater Jösses

Teater Jösses är ett härligt gäng med blandade funktionshinder som gillar att spela teater eller att delta i arbetet runt föreställningar. Gruppen träffas måndagar kl. 17.00-20.00 på ABF, Gasverksgatan 3B sal 9, Trelleborg. Det finns plats till fler. Kontaktuppgifter: Bitte 070 275 71 94

Klicka på länken för mer information om Teater Jösses på ABFs hemsida


Teater Jösses är på plats och kommer att spela deras föreställning Gott & Blandat lördag 14 oktober (11.30-12.30).


Tomas och Dennis

Humoristisk, seriös, ibland provocerande, alltid inspirerande. Tomas och Dennis är framstående författare, föreläsare och coacher, samt experter inom områdena “mental hälsa” och “ledarskap”. Tillsammans har de bestämt sig för att sprida de nyupptäckta principer som på senare tid, revolutionerat ett stort antal företag, organisationer och privatpersoner.

Hemsida: https://tomasochdennis.se/

Podcast: https://tomasochdennis.se/podcast/


Tomas och Dennis är på plats tisdag 10 oktober med Tomas och Dennis erbjuder ett stressfritt liv i skolan (15.00-16.30) och med Vägen från psykisk ohälsa till välmående och harmoni (17.30-19.30).


Trygga Barnen

Trygga Barnen stöttar barn och unga upp till 25 år som har någon nära sig som har problem med alkohol, droger eller mår psykiskt dåligt.

Hemsida: http://www.tryggabarnen.org/

Facebook: https://www.facebook.com/tryggabarnen


Trygga Barnen är på plats fredag 6 oktober vid Unga Vuxna projekt & Trygga Barnen (15.00-16.00) och söndag 8 och söndag 15 oktober under Föreningarnasdag (11.00-14.00).


Unga Vuxna

Vad behöver ungdomar som har hamnat utanför för att kunna vara och känna sig delaktig i dagens samhälle? Unga Vuxna projekt i Trelleborg tar tillvara på berättelser från ungdomar mellan 17-29 år och ge ungdomarna en röst.

Hemsida: http://ungavuxnatrelleborg.nu/

Facebook: https://www.facebook.com/ungavuxnatrelleborg


Unga Vuxna är på plats fredag 6 oktober vid Unga Vuxna projekt & Trygga Barnen (15.00-16.00) och söndag 8 och söndag 15 oktober under Föreningarnasdag (11.00-14.00).


Senast uppdaterad 29 september 2017