Medverkande 2018

Psykisk Hälsa Trelleborg 2018 - Medverkande aktörer


Nedan hittar du, i alfabetisk ordning, olika verksamheter och föreningar som kommer att ha representanter på plats någon gång under evenemanget. OBS! Det tillkommer fler aktörer och det kommer även att finnas informationsmaterial på informationstorg från verksamheter som inte kan närvara under evenemanget.AA - Anonyma Alkoholister

AA är en icke-professionell, ideell rörelse av alkoholister som hjälper varandra att bli och förbli nyktra. AA erbjuder en världsomfattande stödjande gemenskap, sponsorskap (=mentorskap), inbyggda belöningar och ett livsvarigt program (AA:s tolv steg) för tillfrisknande,

i vilket det ingår att hjälpa andra. Vi i AA är inga experter på eller har någon åsikt om medicinska, samhällspolitiska eller religiösa frågor. Men vi har en unik erfarenhet av vad det innebär att vara alkoholist och att tillfriskna från beroendet. Vi har en lösning som fungerar för oss.

Hemsida: www.aa.se


AA Malmö/Lund är på plats söndag 14 och söndag 21 oktober. Både söndagar mellan 11.30-12.30 med "Alkoholister berättar om en väg till nyktert liv".ABF Sydvästra Skåne

ABF-Arbetarnas Bildningsförbund finns i alla landets kommuner och erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang. ABF utgår från varje individs intressen och behov. Vi vill ge människor chansen att förverkliga sina drömmar, skapa och ta del av kultur, och bilda sig en uppfattning om olika samhällsfrågor. Vi vill ge mest till dem som har fått minst. ABF är partipolitiskt obundet, men värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens. Var och en har sin egen relation till ABF, och det är precis så det ska vara.

Hemsida: ABF Sydvästra Skånes hemsidaAbilia AB

Abilia ger personer med särskilda behov möjlighet att öka sin självständighet och ta kontroll över sin vardag. Med över 40 års erfarenhet och stöd av forskningsresultat vet vi att våra hjälpmedel stödjer människor att skapa struktur i vardagen, kommunicera med sin omgivning, styra funktioner i sitt hem eller påkalla hjälp vid behov. Vi menar att alla människor ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället på sina villkor och vi brinner för att skapa förutsättningar för alla att leva ett rikare liv.

Hemsida: www.abilia.com/sv


Abilia är på plats med hjälpmedel fredag 12 oktober och måndag 15 oktober. Måndag den 15e medverkar Abilia även vid programpunkten "Verktyg att underlätta vardagen"

kl. 15.00-16.00.Allt om Autism

Föreningen Allt om Autism startades i februari 2017 med ett syfte att med hjälp av vår passion, entusiasm, vilja och styrka göra en förbättring för målgruppen. Att studera, lyssna och bli medveten om de behov och förändringar som krävs för att förbättra livskvaliten och möjligheterna för barn, unga och vuxna innom autismspektrat.

Hemsida: www.foreningenalltomautism.se


Föreningen Allt om Autism är på plats fredag 12 oktober och håller i deras workshop "Ett annat sätt att tänka" kl. 14.00-16.00.Bageri JollenCaos Café

Från början var vi en mindre grupp anhöriga som ideellt startade föreningen 2011-2012 i Svedala. Anledningen var att vi upplevde att det ofta saknades en möjlighet att få förståelse, gemenskap och stöttning i situationen som anhörig till någon med psykisk ohälsa. Efter hand har vi blivit allt fler och fler i vår gemenskap. Vi försöker att träffas ungefär var tredje till fjärde vecka om söndagarna klockan 14 - 16, med visst uppehåll på sommaren. Vi träffas på Mötesplats Linden, Lindgatan 3 i Svedala. Kom gärna med i vår gemenskap eller på besök, ingen föranmälan behövs, du är välkommen!

Hemsida: http://caoscafe.webnode.se/


Caos Café är på plats onsdag 10 oktober och söndag 14 oktober.Comedy Club

Andra fredagen varje månad kl. 19.00 (insläpp 18.30), bjuder Comedy Club Trelleborg in komiker till Trelleborgs bibliotek. Inbjudna komiker är både rutinerade och rookies och satsar mycket på att erbjuda alla komiker en chans. Häng med och börja helgen med skoj och skratt. Det är alltid härligt atmosfär hos oss. Ni är varmt välkomna!

Facebook: https://www.facebook.com/TrelleborgsComedyClub/Helande Tassar

Jag heter Anna Hanson och driver företaget Helande tassar där jag har tre utbildade sociala tjänstehundar, jag och hundarna arbetar med att stödja, motivera och glädja ung som gammal, med eller utan diagnos. Mina hundar har stöttat och motiverat autismspektradiagnostiserade unga under en period och vi kunde påvisa väldigt fina resultat; som att samarbetsförmågan ökade; empatin för både hund och människa ökade; ungdomarna kom till skolan de dagar hunden var där; dessutom kunde flera av individerna minska sin medicinering.

Nyfiken på att höra mer och träffa mig, Vilda, Smulan och Eddie? Då ses vi under PHTBG!

Hemsida: http://helandetassar.123minsida.se/


Helande tassar, Anna och tjänstehunderna Vilda, Smulan och Eddie är på plats tisdag 9 oktober mellan 15.00-16.00 under programpunkten "Helande Tassar. Terapihundarnas underbara värld."Hikari

Hikari betyder "ljuset" på japanska. Vår vision är att få så många människor som möjligt att komma i kontakt med sitt naturliga välmående, sin fulla potential, samt att skala av det som står i vägen för upplevelse av frihet och glädje. Vi vill att så många som möjligt sprider Hikaris livsverktyg och denna medvetenhet i sin omvärld. Hikari erbjuder beprövade metoder och tekniker som höjer medvetenheten och därmed välmåendet på individ- och organisationsnivå. Hikari baseras på mångårig praktik, utveckling och erfarenhet inom bl.a. mindfulness och idrottspsykologi.

Hemsida: www.joinhikari.com


Hikari utbildare är på plats tisdag 16 oktober och håller i workshopen "Välmående som ett naturligt tillstånd. Reducera strss och bryta destruktiva mönster med Hikari" kl. 15.00-16.00.HSO Skåne

HSO Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse. Vi arbetar för ett samhälle där funktionsnedsättningar eller kroniska sjukdomar inte hindrar ett delaktigt liv. Frågorna vi arbetar med är gemensamma för våra medlemsorganisationer.

Hemsida: www.hsoskane.se


HSO Skåne är på plats onsdag 17 oktober och föreläser vid programpunkten "Projekt Delaktig Kultur. Att öka delaktighet bland personer med funktionsnedsättning"

kl. 17.30-18.30.Kockska Stiftelserna

Greta och Johan Kocks stiftelse för behövande unga, gamla eller sjuka hjälper RSMH Trelleborg att möjliggöra Psykisk Hälsa Trelleborg.

Hemsida: http://www.kockskastiftelsen.seMobila teamet

Teamet är ett komplement till andra enheter inom vuxenpsykiatrin och vi samarbetar med personal i kommunal regi. Vårt huvuduppdrag är att följa upp patienter som varit inneliggande inom heldygnsvården. De flesta av våra möten sker i patientens hem men det finns möjlighet att mötas i våra lokaler också. Det viktiga är att mötet sker.

Öppettider: mån-fre kl. 8.00-19.30 och lör-sön kl. 9.00-16.30. Kontakta mobila teamet på 0768 93 04 19.Moomsteatern

Moomsteatern gör scenkonst med normbrytande skådespelare. Vi vill att ni som besöker teatern ska få en unik teaterupplevelse. Vi vill använda teatern för att utmana människors sätt att tänka och för att skapa samhällsdialog. Vi vill utmana teaterkonsten genom att skapa tillsammans med skådespelare med all typ av variation. Vi arbetar med skådespelare med funktionsvariationer integrerat med skådespelare utan diagnoser, på lika villkor. Det betyder att vi anställer skådespelare med funktionsvariationer på samma villkor som andra professionella skådespelare. Vi jobbar med teater, inte med omsorg. Det innebär att skådespelare med intellektuella funktionsvariationer får möjlighet att fokusera på och utvecklas inom sitt yrke.

Hemsida: www.moomsteatern.com


Moomteatern är på plats tisdag 9 oktober kl. 17.30-18.30 vid programpunkten "Delaktighet på riktigt".Region Skåne - Division Psykiatri

Psykiatrin Region Skåne hjälper RSMH Trelleborg att möjliggöra Psykisk Hälsa Trelleborg och representanter från olika psykiatriska verksamheter finns på plats under dagarna.

Hemsida: https://vard.skane.se/psykiatri-skane/RSMH Trelleborg

Arrangören bakom Psykisk Hälsa Trelleborg. Nyfiken på

RSMH Trelleborg, du befinner dig på vår hemsida så ser dig gärna omkring eller kom till Psykisk Hälsa Trelleborg för att träffa oss.


RSMH Trelleborg är på plats alla tider under hela evenemanget. Saloma Konsult AB

Saloma Konsult AB arbetar inom området psykisk ohälsa utifrån egen erfarenhet. Grundare och medarbetare har alla egen erfarenhet av psykisk ohälsa och kampen det kan innebära att hitta stöd och strategier för att kunna hantera vardagen. Genom bland annat föreläsningar, workshops och projekt vill vi sprida kunskap och öka förståelsen för hur det kan vara att leva med psykisk ohälsa.Förhoppningen är att kunna påverka och förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa för att Ingen ska behöva må dåligt.

Hemsida: www.saloma.se


Saloma Konsult är på plats alla tider under hela evenemanget. Samordningsförbundet Trelleborg

Samordningsförbundet Trelleborg är en del av FINSAM, och har det övergripande ansvaret för finansiell samordning gällande projekt och andra aktiviteter, som syftar till att stärka samverkan mellan parterna. Förbundet parter består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne samt Trelleborgs kommun. Genom olika former av samverkan och möten mellan parterna arbetar vi mot vår vision, att “alla trelleborgare kan ta aktiv del i arbets- och samhällsliv”.

Samordningsförbundet Trelleborg vill vara en självklar samarbetspartner när det gäller samverkansfrågor. Vi vill verka för nytänkande och innovativa idéer och vara en engagerad part i de projekt och aktiviteter som förbundet finansieras.

Hemsida: www.samordningtrelleborg.se


Samordningsförbundet Trelleborg är på plats torsdag 18 oktober och medverkan denna dagen även vid programpunkten "Individen i centrum. Samverkans betydelse för den enskilda" kl. 17.30-18.30. Social Psykiatri Trelleborg

Den kommunala socialpsykiatrin arbetar för att du som har psykisk ohälsa och långvarig funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Vi kan också erbjuda stöd till anhöriga. Socialpsykiatrin riktar sig till dig som på grund av allvarlig psykisk ohälsa och en långvarig funktionsnedsättning har svårigheter att klara vardagen.

Psykisk hälsa social omsorg finns på kommunens hemsida.Trelleborgen

Trelleborgen är Trelleborgs Vikingaborg. Trelleborgen som den ser ut idag är en rekonstruktion som stod färdig 1995. En fjärdedel av borgen är uppbyggd på sin ursprungsplats och ligger mitt inne i den moderna staden, den rymmer också ett rekonstruerat medeltida hus - även det funnet på platsen. Utanför borgen finns numera en vikingagård med tillhörande småbyggnader. I museibyggnaden finns en vikingautställning, en butik och ett café.

Hemsida: https://www.trelleborg.se/sv/uppleva-gora/kultur/trelleborgen/


Trelleborgens utställningar är tillgängliga för besökare av Psykisk Hälsa Trelleborg under evenemangets öppettider.

Trelleborgen bjuder även på rundgång vid programpunkten "Upptäck Vikingagården" fredag 19 oktober kl. 15.00-16.00.Trelleborg Kommun

Trelleborgs kommun hjälper RSMH Trelleborg att möjliggöra Psykisk Hälsa Trelleborg och representanter från bland annat Social Psykiatri, Kultur- och Fritidsnämnden och museer finns på plats under dagarna.

Hemsida: www.trelleborg.seTrygga Barnen


Trygga barnen har sedan 2010 arbetat med och för barn som växer upp i en miljö med psykisk ohälsa, missbruk och/eller beroendeproblematik.

I våra föreläsningar jobbar vi med igenkänning, vi berättar om egna personliga erfarenheter av att ha vuxit upp med problematiken och hur det påverkar och formar oss både negativt och positivt. Då vi vet att dessa barn och unga ofta lider av skuld och skam är det viktigt att de får identifiera sig med någon med liknande erfarenheter för att börja våga prata om sin situation. Föreläsningar är personlig och berör men inger samtidigt hopp och inspirerar till handlingskraft och lösningar! Tillsammans bekämpar vi psykisk ohälsa!

Hemsida: http://www.tryggabarnen.org/

Facebook: https://www.facebook.com/tryggabarnen


Trygga Barnen är på plats måndag 15 oktober mellan 13.30-16.00.Unga Vuxna

Vad behöver ungdomar som har hamnat utanför för att kunna vara och känna sig delaktig i dagens samhälle? Unga Vuxna projekt i Trelleborg tar tillvara på berättelser från ungdomar mellan 17-29 år och ge ungdomarna en röst.

Hemsida: http://ungavuxnatrelleborg.nu/

Facebook: https://www.facebook.com/ungavuxnatrelleborg
Senast uppdaterad 25 september 2018