Dagens utställare

Senast uppdaterat 8 oktoberi 2016

Psykisk Hälsa Trelleborg 2016 - Dagens utställare


Nedan hittar du, i alfabetisk ordning, dem olika verksamheter och föreningar som kommer att ha representanter på plats någon gång under arrangemanget. OBS! det kommer även att finnas informationsmaterial på informationstorg från verksamheter som inte kan närvara under arrangemanget.


ABF Sydvästra Skåne

ABF-Arbetarnas Bildningsförbund finns i alla landets kommuner och erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang. ABF utgår från varje individs intressen och behov. Vi vill ge människor chansen att förverkliga sina drömmar, skapa och ta del av kultur, och bilda sig en uppfattning om olika samhällsfrågor. Vi vill ge mest till dem som har fått minst. ABF är partipolitiskt obundet, men värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens. Var och en har sin egen relation till ABF, och det är precis så det ska vara.

ABF Sydvästra Skånes hemsida


ABF Sydvästra Skåne är på plats måndag 3 oktober kl. 13.00-18.30, onsdag 5 oktober kl. 13.00-18.30, onsdag 12 oktober kl. 13.00-20.00, fredag 21 oktober kl. 13.00-18.30 och söndag 23 oktober kl. 11.00-14.00.


Anhörigcenter Trelleborg

Anhörigcenter är till för dig som hjälper en annan person. Du kan vara livskamrat, syskon, son, dotter, granne eller god vän till den som behöver stöd och hjälp. Vi finns på Västergatan 33 i Trelleborg och är i våra lokaler vardagar säkrast mellan kl. 9.00-15.00. Telefon 0410 73 39 87. Epost bodil.szegfu@trelleborg.se.

Anhörigcenter är en del av Socialförvaltningen Trelleborg. Kommunens hemsida: www.trelleborg.se


Anhörig center är på plats måndag 3 oktober kl. 15.00-18.30, måndag 10 oktober

kl. 15.00-18.30 och onsdag 19 oktober kl. 15.00-18.30.


Attention Trelleborg

Attention Trelleborg är ansluten till Riksförbundet Attention. Vi arbetar tillsammans för att underlätta vardagen för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder) och öka förståelsen i samhället för dessa funktionshinder. Dessutom vill vi hjälpa till med att sprida kunskap, att informera om nya rön och hjälpmedel, samt annan verksamhet som berör ämnet.

Hemsida Attention Trelleborg: http://attention-trelleborg.se/


Attention Trelleborg är på plats fredag 21 oktober kl. 15.00-18.30.


Autism och Aspergerföreningen Skåne

Autism & Asperger föreningen Skåne är en intresseorganisation bestående av ett distrikt och tre lokalföreningar vars målgrupp är barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd. Medlemmar är såväl personer med funktionshindret, som deras närstående och personal. Detta främjar samarbetet och möjligheterna till aktiv samhällspåverkan av olika slag.

Autism och Aspergerföreningen Skånes hemsida


Autism och Aspergerföreningen Skåne är på plats torsdag 13 oktober kl. 11.30-18.30, fredag 14 oktober kl. 11.30-18.30, fredag 21 oktober kl. 11.30-18.30, lördag 22 oktober

kl. 11.00-14.00 och söndag 23 oktober kl. 11.00-14.00. 


Beyond Bold and Beautiful

My suffer became my most precious gift.

My face the canvas,

my camera the eyes

and my painting a visual form of poetry,

which were put down into word.


Felicia Wallin använder sig utav självporträtt, ansiktsmålningar och poesi som terapi och ställer ut sina verk My Beautiful Mess under arrangemanget.

Hemsida Beyond Bold and Beautiful: http://www.beyondboldandbeautiful.com/


Felicia Wallin är på plats måndag 3 oktober kl. 11.30-18.00, fredag 7 oktober kl. 11.30-19.00, lördag 8 oktober kl. 11.00-14.00, söndag 9 oktober kl. 11.00-14.00, fredag 14 oktober kl. 11.30-18.30, lördag 15 oktober kl. 11.00-14.00, söndag 16 oktober kl. 11.00-14.00, fredag 21 oktober kl. 11.30-18.30, lördag 22 oktober kl. 11.00-14.00 och söndag 23 oktober kl. 11.00-14.00.


Caos Café

Från början var vi en mindre grupp anhöriga som ideellt startade föreningen 2011-2012 i Svedala. Anledningen var att vi upplevde att det ofta saknades en möjlighet att få förståelse, gemenskap och stöttning i situationen som anhörig till någon med psykisk ohälsa. Efter hand har vi blivit allt fler och fler i vår gemenskap. Vi försöker att träffas ungefär var tredje vecka om söndagarna klockan 11:00 - 13:00, med visst uppehåll på sommaren. Nytt från hösten 2016 är att vi träffas på Linden, Lindgatan 3 i Svedala. Kom gärna med i vår gemenskap eller på besök, ingen föranmälan behövs, du är välkommen!

Hemsida Caos Café: http://caoscafe.webnode.se/


Caos Café är på plats torsdag 6 oktober kl. 14.00-18.30 och lördag 8 oktober kl. 11.00-13.00.


Helande Tassar

Jag heter Anna Hanson och driver företaget Helande tassar där jag har två utbildade sociala tjänstehundar, jag och hundarna arbetar med att stödja, motivera och glädja ung som gammal, med eller utan diagnos.


Mina hundar har stöttat och motiverat autismspektradiagnostiserade unga under en period och vi kunde påvisa väldigt fina resultat; som att samarbetsförmågan ökade; empatin för både hund och människa ökade; ungdomarna kom till skolan de dagar hunden var där; dessutom kunde flera av individerna minska sin medicinering.

Nyfiken på att höra mer och träffa mig, Vilda och Smulan? Då ses vi under PHTBG 2016!


Hemsida Helande Tassar: http://helandetassar.123minsida.se/


Helande tassar, Anna och tjänstehunderna Vila och Smulan är på plats tisdag 4 oktober kl. 13.00-17.00, onsdag 5 oktober kl. 13.00-16.30, måndag 17 oktober kl. 13.00-18.30, onsdag 19 oktober kl. 11.30-15.30, fredag 21 oktober kl. 13.30-18.30 och söndag 23 oktober kl. 11.00-14.00.


Kreativa Akademin

Kreativa Akademins syfte är att erbjuda en kreativ verksamhet för att lyfta fram de resurser varje individ har, och att stödja en återhämtningsprocess vid psykisk ohälsa. Vi arbetar med en kulturell habilitering för att öka arbetsförmågan och därmed möjligheterna att kunna delta i arbetslivet.

Därutöver är syftet att synliggöra attitydfrågor och fungera som kunskapsutveckling för medarbetarna inom olika myndigheter och inom näringsliv.

Kreativa akademins hemsida: http://www.kreativaakademin.se/


Kreativa akademin är på plats fredag 14 oktober.


Kvinnojouren Söderslätt

Kvinnojouren Söderslätt bildades i maj 2009 och är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Kvinnojouren Söderslätt är medlem i SKR, Sveriges Kvinno-Tjejjourers

Riksförbund och Samverkansgruppen Skånes Kvinnojourer. Kvinnojourens syfte är att möta och stötta alla våldsutsatta kvinnor och deras barn. Kontakten med kvinnojouren är kostnadsfri och du kan vara anonym.

Kvinnojourens Söderslätts hemsida: http://soderslatt.kvinnojouren.se/


Kvinnojouren Söderslätt är på plats onsdag 12 oktober kl. 11.30-18.30. 


Lycklig igen

Nyfiken på att träffa mannen bakom utställningen? Bo-Göran är personen bakom målningar Lycklig igen och författare till boken med samma titel. Hans utställning har tidigare gästats på bland annat biblioteket i Trelleborg. Bo-Göran har berättat om sin historia i många sammanhang och är även initiativtagare till ny-uppstart av RSMH Trelleborg 2015.


Bo-Göran Trulsson är på plats lördag 8 oktober kl. 11.00-13.00

lördag 15 oktober kl. 11.00-13.00 och lördag 22 oktober kl. 11.00.13.00.


Malmö mot diskriminering

Malmö mot Diskriminering (MmD) är den lokala och regionala antidiskrimineringsbyrån med upptagningsområde Sydöstra Skåne. MmD är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening och en del av det civila samhället. Vi på MmD arbetar för att motverka och förebygga diskriminering. Det gör vi genom att

- ge kostnadsfri juridisk rådgivning till enskilda som upplever sig vara utsatt för diskriminering

- utbilda och informera om Diskrimineringslagen, mänskliga rättigheter och normkritik

- öka kunskapen kring diskriminering genom lobbying, nätverk och samarbeten

Hemsida Malmö mot diskriminering http://www.malmomotdiskriminering.se

Facebook sida Malmö mot diskrimering https://www.facebook.com/malmomotdiskriminering


Malmö mot diskrimering är på plats torsdag 13 oktober kl. 11.30-18.30. 


Mobila teamet

Teamet är ett komplement till andra enheter inom vuxenpsykiatrin och vi samarbetar med personal i kommunal regi. Vårt huvuduppdrag är att följa upp patienter som varit inneliggande inom heldygnsvården. De flesta av våra möten sker i patientens hem men det finns möjlighet att mötas i våra lokaler också. Det viktiga är att mötet sker.

Öppettider: mån-fre kl. 8.00-19.30 och lör-sön kl. 9.00-16.30. Kontakta mobila teamet på 0768 93 04 19.


Mobila teamet är på plats onsdag 5 oktober kl. 11.30-14.00 och torsdag 6 oktober

kl. 11.30-14.00.


Moomsteatern

Moomsteatern medverkar under arrangemanget Psykisk Hälsa Trelleborg med de två föreställningarna Fix You - om när den inre svärtan är så stor att enda sättet att härda ut är att skada sig själv, och Det måste ju va nåt som inte är fel - en föreställning om föreställningarna om Aspergers syndrom. På Moomsteatern arbetar skådespelare med olika funktionsvariationer, men ändå är det inte funktionsnedsättningar som står i centrum i Moomsteaterns uppsättningar. Det är den allmänmänskliga berättelsen och publikens konstnärliga arbete som är det viktiga.

Hemsida Moomsteatern: http://moomsteatern.com/


Moomsteatern är på plats fredag 7 oktober kl. 11.30-19.00. 


Projekt Hopp

Projekt Hopp i Svedala har skapat en mötesplats för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Syftet är att skapa en verksamhet där positiva upplevelser, framtidstro och känslor av hopp förmedlas. Verksamheten bedrivs av Kiriakos Backis som har egen upplevd psykisk och fysisk ohälsa. 

Projekt Hopps facebooksida: https://www.facebook.com/projekthopp/


Projekt Hopp är på plats torsdag 6 oktober kl. 14.00-18.30.


Projekt Värdefullt

Att ta tillvara erfarenheter av personer som har gått från ett liv präglat av psykisk sjukdom till ett liv där sjukdomen inte längre dominerar tillvaron och att sprida denna kunskap till myndigheter, sjukvård och socialtjänst har varit centralt i projekt Värdefullt. Projektet startade 2013 och slutfördes 31 december 2015 och har gett många positiva och från början oväntade effekter för deltagare, professionen och omgivningen. Projektet har  gett ut två publikationer "Destination Hopp" och "Värdefullt" magasin både skriven av deltagare i projektet.

Mer information och publikationerna hittar du på Samordningsförbundet Trelleborgs sida:

http://www.samordningtrelleborg.se/vardefullt/


Projekt Värdefullt är på plats torsdag 6 oktober kl. 15.00-18.30.


RSMH Trelleborg

Arrangören bakom Psykisk Hälsa Trelleborg. Nyfiken på

RSMH Trelleborg, du befinner dig på vår hemsida så ser dig gärna omkring eller kom till Psykisk Hälsa Trelleborg för att träffa oss.


RSMH Trelleborg är på plats alla tider under hela arrangemanget. 


SHEDO

SHEDO är en förening som jobbar med självskadebeteende och ätstörningar och riktar sig till både drabbade, anhöriga och professionella. Vi jobbar med att sprida kunskap, ge stöd och skapa opinion i dessa frågor.

Läs mer på: http://shedo.se


SHEDO är på plats torsdag 13 oktober kl. 11.30-18.30. 


Social Psykiatri Svedala

Socialpsykiatrin är till för dig med någon form av psykisk funktionsnedsättning. Vår målsättning är att du ska känna gemenskap, kunna påverka din situation och leva i ett gott socialt sammanhang. En psykisk funktionsnedsättning kan påverka  förmågan att själv klara det  dagliga livet, förmågan att umgås med andra och att  arbeta eller att delta i regelbundna aktiviteter. Socialpsykiatrin erbjuder boendestöd, aktiviteter och sysselsättning, hjälpmedel och anhörigstöd. Socialpsykiatrin i Svedala kommun vänder sig till personer med psykisk ohälsa. Verksamheten omfattar boendestöd och öppen verksamhet/träffpunkt.

Psykisk ohälsa omsorg & hjälp finns på Svedalas hemsida.


Social psykiatri Svedala är på platsmåndag 3 oktober kl. 11.30-14.00 och onsdag 5 oktober kl. 11.30-13.00.


Social Psykiatri Trelleborg

Den kommunala socialpsykiatrin arbetar för att du som har psykisk ohälsa och långvarig funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Vi kan också erbjuda stöd till anhöriga. Socialpsykiatrin riktar sig till dig som på grund av allvarlig psykisk ohälsa och en långvarig funktionsnedsättning har svårigheter att klara vardagen.

Psykisk hälsa social omsorg finns på kommunens hemsida.


Social psykiatri Trelleborg är på plats måndag 3 oktober kl. 15.00-18.30.


Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland

SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön. SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin .

Studieförbundet Vuxenskolan Skånelands hemsida: http://www.sv.se/avdelningar/sv-skaneland/


Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland är på plats måndag 10 oktober kl. 14.00-18.30.


Svenska Förening för Högkänsliga


Sveriges förening för högkänsliga (SFH) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vars ändamål är att:


•sprida information och kunskap om högkänslighet;

•arbeta för att öka förståelsen för detta medfödda karaktärsdrag;

•förena högkänsliga personer i alla åldrar över hela Sverige;

•erbjuda aktiviteter samt främja kontakt och gemenskap;

•främja samspelet mellan högkänsliga och icke högkänsliga personer;

•bevaka det internationella arbetet kring högkänslighet.


Hemsida Sveriges Förening för Högkänsliga: http://hspforeningen.se/


Svenska Förening för Högkänsliga är på plats torsdag 6 oktober kl. 12.00-14.00, lördag 8 oktober kl. 12.00-14.00, torsdag 13 oktober kl. 12.00-14.00 och onsdag 19 oktober

kl. 12.00-14.00.


Sällskapet Länkarna i Trelleborg

Alla, såväl missbrukare som anhöriga och medberoende, är välkomna till en varm gemenskap och ett gott kamratskap. Vi arbetar efter Länkarnas idéprogram "De Sju Punkterna" och vårt motto är "Som du själv blivit hjälpt skall du hjälpa andra". Tillsammans kan vi hjälpa dig komma tillbaka till ett nyktert och drogfritt liv. Det enda kravet vi ställer på de som kommer till oss är ärlighet och drogfrihet. Kontakta Sällskapet Länkarna i Trelleborg via telefon: 0410 131 91 eller 070 254 65 57. Email: lankarna.trelleborg@live.se.

Hemsida Riksförbundet Länkarna: http://www.rikslankarna.se/


Sällskapet Länkarna i Trelleborg är på plats onsdag 5 oktober kl. 14.00-17.00

onsdag 12 oktober kl. 14.00-17.00 och onsdag 19 oktober kl. 14.00-18.30.


Teater Jösses

Teater Jösses är ett härligt gäng med blandade funktionshinder som gillar att spela teater eller att delta i arbetet runt föreställningar. Gruppen träffas måndagar kl. 17.00-20.00 på ABF, Gasverksgatan 3B sal 9, Trelleborg. Det finns plats till fler. Kontaktuppgifter: Lolita 073 070 87 53 eller Bitte 070 275 71 94.

Klicka på länken för mer information om Teater Jösses finns på ABFs hemsida


Teater Jösses är på plats och kommer att spela deras föreställning lördag 22 oktober

kl. 12.30-14.00 och söndag 23 oktober kl. 12.30-14.00