Om oss

Om oss


RSMH Trelleborg är en intresseförening för alla!


För dig som har psykisk ohälsa, är närstående, som i ditt arbete kommer i kontakt med psykisk ohälsa, är intresserad eller vill vara stödmedlem.


Nuvarande RSMH Trelleborg startade upp sin verksamhet i 2015 och ska vara en röst för den psykiska hälsan och representera medlemmar i alla åldrar. Alla med psykisk ohälsa skall kunna känna delaktighet, ha kontroll på sin livssituation och leva ett självständigt liv oavsett mående eller funktionssätt.


Vi vill fånga upp alla som känner sig utanför eller vill bidra med sin närvaro, kunskap eller erfarenhet genom att skapa en kravlös oberoende mötesplats. Varje tisdag kl. 11.00-15.00 och torsdag kl. 16.30-19.00 har vi  ÖPPEN VERKSAMHET/ÖPPET HUS för gemenskap, fika och aktivitet. Vi arrangerar även föreläsningar, utbildningar, utflykter, studiecirklar mm. Utöver våra aktiviteter är RSMH Trelleborg aktiv i informations- och kunskapsspridning samt i intresse-politiska frågor.


RSMH Trelleborg är en lokalförening av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) som arbetar för ett samhälle som främjar den psykiska hälsan och allas rätt att leva i samhället på samma villkor utan att mötas av fördomar och negativa attityder.


RSMH vill att människor som mår psykiskt dåligt

  • Ska bemötas med förståelse och respekt,
  • Ska få professionell hjälp i ett tidigt skede och under tillräckligt lång tid,
  • Ska betraktas som experter på sina upplevelser och ges inflytande över behandlingen,
  • Ska erbjudas ett brett utbud av olika former av åtgärder och stöd.


RSMH arbetar för

  • Att psykiatrisk vård ska bli mer tillgänglig,
  • Att resurserna för unga människor med psykisk ohälsa utökas,
  • Att attityderna till psykisk ohälsa har stöd i fakta,
  • Att tvångsvården inom psykiatrin ska reduceras/minskas.


Senast uppdaterad 18 augusti 2019